GEA Sp. z o.o. w  Świebodzicach

GEA Sp. z o.o. w  Świebodzicach 

Obudowa prasy hydraulicznej.