Huta Miedzi Legnica

Wyciszanie urządzeń

Przedmiotem realizacji było wyciszenie hali sprężarkowni instalacji napowietrzającej piece konwertorowe.

Zakres prac obejmował umieszczony wewnątrz hali zespół 8 sprężarek, 8 czerpni i 8 wyrzutni. Ze względu na duży zakres prac i sporządzony projekt przewidywał dwu etapowe wyciszanie urządzeń.

Etap I przewidywał wyciszanie czerpni i wyrzutni w skutek którego miało nastąpić ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Wyciszanie urządzeń obejmowało sporządzenie projektu wykonawczego na podstawie przeprowadzonych pomiarów. W komorach czerpni umieszczone zostały tłumiki szczelinowe. Natomiast w celu ograniczenia emisji od wyrzutni zbudowano układ dyfuzyjny wraz z komorą rozprężną zakończony tłumikiem szczelinowym. Całość umieszczono w izolowanej obudowie zbudowanej z blachy stalowej z dodatkowymi warstwami tłumiącymi i izolującymi.

W etapie II należało obniżyć poziom hałasu od samych urządzeń wewnątrz hali. Wyciszanie urządzeń rozpoczęto od zaprojektowania 8 obudów powtarzalnych. Każda obudowa zaopatrzona była w układ wentylacyjny z dodatkowymi tłumikami akustycznymi, instalację elektryczną i oświetlenie. Obudowy miały umożliwić nadzór i bieżącą konserwację nad umieszczonym wewnątrz urządzeniem. Dodatkowo obudowy musiały posiadać dach, który można łatwo i szybko zdemontować, umożliwiając wyciągnięcie przy pomocy suwnicy silnika do corocznego przeglądu. Kubatura obudowy 60,2 m3 Powierzchnia materiałów absorpcyjnych obudowy 74,5 m2.


 

ETAP I
Kubatura obudowy: 18,2 m3
Strumień powietrza (wydajność urządzenia): 3,6 m3/s
Prędkość wylotowa przed tłumikiem: 40 m/s
Prędkość wylotowa za tłumikiem: 2 m/s

ETAP II
Kubatura obudowy: 60,2 m3
Powierzchnia materiałów absorbcyjnych obudowy: 74,5 m2